VOL COMPRAR ?

El nostre objectiu és facilitar la compra de l’immoble que més s’adapti a les seves necessitats, amb total seguretat.


COMERCIALITZACIÓ

Oferim als nostres clients una àmplia cartera d’immobles, a fi que puguin escollir aquell que millor s’adapta a les seves necessitats. L’acompanyem a realitzar totes les visites que siguin necessàries a fi de poder escollir aquell que més li convingui. L’informem dels nous immobles que s’incorporen a la nostra cartera. Professionals amb formació i experiència l’acompanyaran durant tot el procés de la recerca i negociació. Li facilitarem la recerca del finançament.  

ASSESSORAMENT

Els nostres serveis jurídics l’assessoraran i resoldran qualsevol dubte que se li plantegi. Li facilitarem assessorament fiscal, si el necessita. Prepararem la documentació necessària, així com els contractes que materialitzaran l’operació. Li presentarem el venedor a fi d’atorgar conjuntament la contractació. Coordinarem, prepararem i supervisarem tot el que afecta a l’escriptura pública de compravenda davant de la notaria, així com amb les entitats bancàries que intervenen en l’operació.

SERVEI POSTVENDA

Gestions davant del cadastre a fi de realitzar el canvi de nom de l´IBI. Gestions amb les companyies subministradores. Seguiment i verificació de l`efectiva cancel·lació de la hipoteca que pogués gravar l’immoble. Comunicació a l’administrador i al president de la Comunitat de la nova titularitat.