VOL VENDRE ?

El nostre objectiu és que els nostres clients venguin el seu immoble, al millor preu, i amb totes les garanties.


VALORACIÓ

Estudis de mercat permanentment actualitzats. Valoració real de l’immoble. Estudi per part dels nostres serveis jurídics de la documentació de la finca i comunicació al client de qualsevol discordança o defecte, amb informe de les dades necessàries per esmenar-ho.  

COMERCIALITZACIÓ

Pla de publicitat i comunicació del seu immoble. . Estudi dels mitjans publicitaris més adequats i comunicació de la publicitat realitzada. . Pla de comunicació directa als demandants registrats a les nostres bases de dades. . inserció de l’immoble a la nostra web. Inserció de l’immoble en portals immobiliaris. Control de tot el procediment des de la recepció de la documentació i les claus fins al lliurament d’informació (ISO 9001).

Informació periòdica de totes les gestions realitzades. Comercialització del seu immoble per part de professionals amb la formació i experiència necessàries. Selecció dels interessats en la compra en les nostres bases de dades segmentades segons necessitats i possibilitats.  

TANCAMENT D’OPERACIÓ

Assessorament jurídic i fiscal de l’operació. Recerca de finançament per al comprador. Preparació de documents i contractes, negociació amb assessors jurídics dels compradors. Presentació del comprador i atorgament conjunt de la contractació. Coordinació, preparació i supervisió de tot el que afecta a la signatura de l’escriptura pública de compravenda tant amb la notaria, com amb les entitats bancàries participants en l’operació.

SERVEI POSTVENDA

Tramitació presentació plusvàlua. Gestions corresponents davant del cadastre. Seguiment i comprovació de l’efectiva cancel·lació de la hipoteca que pogués gravar l’immoble. Comunicació a l’administrador i al president de la Comunitat de la nova titularitat.