OBRA NOVA

És el nostre objectiu no solament la comercialització d’obra nova sinó posar a disposició dels promotors tota la informació necessària a fi de que puguin dissenyar els immobles d’acord amb les demandes del mercat.

Pel que fa als compradors d’obra nova volem que estiguin informats periòdicament dels avenços de la promoció així com de qualsevol tema que s’hi relacioni i els pugui interessar

El nostre objectiu no es limita que ens compri un habitatge, sinó que quan ho faci estigui tranquil i segur que li serà lliurat en la data convinguda, amb les qualitats establertes, i que estarà informat del desenvolupament de la promoció durant el seu transcurs.

Una àmplia selecció d’immobles a fi que pugui decidir-se per aquell que més s`adapti a les seves necessitats. Informació i documentació exhaustiva. Assessorament legal i fiscal. Comunicació constant de l’estat de la promoció. Informació i facilitats en la tramitació del finançament. Servei postvenda.

Tindrà a la seva disposició  plànols. Memòria d’acabats. Perspectives i visites virtuals. Documents signats. Fotografies de l’estat de l’obra. Noticies del sector.